Nghiên cứu chính sách cổ tức của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín

TS. Phan Thị Dung – Trường Đại học Nha Trang

ThS. Nguyễn Văn Bá – Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín chi nhánh Kiên Giang

Tóm tắt

          Chính sách cổ tức là một trong những quyết định quan trọng trong quản lý tài chính của công ty cổ phần nói chung và của các ngân hàng thương mại cổ phần nói riêng, sự thay đổi lớn chính sách cổ tức có tác động đến giá cổ phiếu của ngân hàng, nguồn tiền có thể sử dụng để tái đầu tư và có ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của các cổ đông hiện hữu. Bài viết này nghiên cứu thực trạng chính sách cổ tức của Sacombank nhằm mục đích: Thứ nhất đánh giá được mặt mạnh cũng như các mặt còn tồn tại trong chính sách cổ tức của Sacombank, đồng thời có so sánh với một số các ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam để đánh giá hiệu quả của chính sách cổ tức; Thứ hai xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của Sacombank trong thời gian qua; Cuối cùng tác giả đưa ra các kiến nghị mang tính thời sự nhằm hoàn thiện chính sách cổ tức của các ngân hàng thương mại cổ phần.

Summary

          Dividend policies are one of the most important decisions in financial management of joint-stock companies in general and of commercial joint-stock banks in particular. Major changes in dividend policies result in great impacts on the banks’ share prices, the available reinvestment capital as well as the incomes of current shareholders. This research aims to conduct a survey of the reality of dividend policies of Sacombank for the purposes as follows – Firstly, to evaluate the strengths and shortcomings of the current dividend policies at Sacombank compared to some of leading joint-stock banks in Vietnam to find out the effectiveness of its dividend policies; secondly, to identify the factors influencing on the dividend policies of Sacombank over the past years; finally, basing on those, to propose timely suggestions in order to improve the dividend policies of joint-stock banks.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
29 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1267671
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
354
2112
8379
1252501
25887
75755
1267671

Your IP: 35.172.203.87
Server Time: 2021-09-25 03:36:24

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC