Lí thuyết trò chơi và phân tích thị trường lao động

ThS. Phạm Xuân Viễn – Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

        Thị trường lao động như một thiết chế xã hội đòi hỏi sự hợp tác của mọi đối tác. Trong kinh tế học, thị trường lao động được hiểu là một yếu tố sản xuất do con người tạo ra và là một dịch vụ hay hàng hóa. Xem thị trường lao động là cuộc chơi được lặp đi lặp lại với hai người chơi là các công ty và người lao động. Mỗi một phân đoạn của thị trường đều có những người đang làm việc và những người thất nghiệp. Thông qua phân tích lý thuyết trò chơi chúng tôi muốn đưa ra cách nhìn tổng thể về việc làm, tiền lương và thất nghiệp. Nhằm hạn chế được hiện tượng không công bằng trong các mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động, nâng cao năng suất lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đảm bảo tăng tiền lương thực tế và sức cạnh tranh của nguồn nhân lực xã hội.

Từ khóa: Thị trường lao động.

Summary

         Labor market looks like a social institution which requires the cooperation of every partner. In economics, labor market is known as a production factor, a service or product made by humans. It is supposed that labor market is a repeated game in which the two players are companies and laborers. Each phase of the market always embodies both the employed and the unemployed. Through game theory analysis, we would like to present the general view about employment, payment and unemployment in order to limit unfairness in the relationships between employers and employees, to increase productivity, decrease the unemployment rate and guarantee the practical salaries and the competition of the social human resource.

Key words: Labor market.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
19 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1267748
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
431
2112
8456
1252501
25964
75755
1267748

Your IP: 35.172.203.87
Server Time: 2021-09-25 04:38:46

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC