TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP
PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  12/KH-KHCN

TP. Cao Lãnh, ngày  15  tháng   02  năm 2019

 KẾ HOẠCH XUẤT BẢN 
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 
NĂM 2019

      Căn cứ vào Quyết định số 1794/GP-BTTTT ngày 01/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp giấy phép hoạt động cho Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;

      Căn cứ vào Quyết định số 182/QĐ-ĐHĐT ngày 02/06/2014 của Trường Đại học Đồng Tháp về việc thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;

      Phòng Khoa học và Công nghệ đề xuất kế hoạch xuất bản Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp trong năm 2019 như sau:

STT

Tên của Tạp chí

Thời gian dự kiến xuất bản

1

 

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 36

 

02/2019

2

 

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 37

 

4/2019

3

 

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 38

 

6/2019

4

 

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 39

 

8/2019

5

 

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 40

 

10/2019

6

 

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 41

 

12/2019


 

         TỔNG BIÊN TẬP                                                                     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

                 (Đã ký)                                                                                          (Đã ký)

           Phạm Minh Giản                                                                            Phan Trọng Nam

 

                                          DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

                                                         (Đã ký)

                                                   Nguyễn Văn Đệ

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
81 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1267855
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
538
2112
8563
1252501
26071
75755
1267855

Your IP: 35.172.203.87
Server Time: 2021-09-25 05:17:53

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC