Sự thỏa mãn của khách hàng đối với trang web mua sắm theo nhóm qua mạng hotdeal.vn

PGS, TS. Hà Nam Khánh Giao -  Khoa Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Tài chính – Marketing.

ThS. Hồ Hữu Tấn - Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung

Tóm tắt

     Nghiên cứu nhằm mục tiêu nhận biết mức độ thỏa mãn của khách hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn của khách hàng đối với trang web mua sắm theo nhóm qua mạng Hotdeal.vn. Thang đo EtailQ được sử dụng. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy mức độ thỏa mãn của khách hàng đối với trang Hotdeal.vn ở mức trung bình. Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố và phân tích hồi quy đa biến cho kết quả có 4 thành phần chính tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng sử dụng trang Hotdeal.vn theo thứ tự là “Độ tin cậy”, “Dịch vụ khách hàng”, “Thiết kế trang web”, “Độ an toàn”. Từ những kết quả thu được, nghiên cứu đã có những kiến nghị nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ trang Hotdeal.vn nhằm gia tăng sự thỏa mãn của khách hàng.

Từ khóa: sự thỏa mãn, chất lượng dịch vụ, mua sắm theo nhóm qua mạng.

Summary

     The research aims at identifying the level of satisfaction and the factors affecting the satisfaction of customers of the group buying website - Hotdeal.vn. by using the measurement tool of EtailQ. From the analyzed data, it can be seen that the customers’ satisfaction with the website Hotdeal.vn is at average. The result of verifying the reliability by Cronbach’s Alpha, the factor and multiple regression analysis tool, shows that 4 main factors affecting the satisfaction of the customers using the website Hotdeal.vn can be ranked in order: “Security”, “Reliability”, “Customer Service”, “Website Design”. Thence, the research reveals some suggestions to improve and enhance the service quality of the website Hotdeal.vn to have better customer satisfaction.

Keywords: satisfaction, service quality, group buying.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
32 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1267681
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
364
2112
8389
1252501
25897
75755
1267681

Your IP: 35.172.203.87
Server Time: 2021-09-25 03:41:27

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC