Xử lý bùn thải của hệ thống xử lý nước thải thủy sản bằng biện pháp ủ phân compost trong điều kiện kỵ khí

ThS. Nguyễn Thị Hải Lý, ThS. Phan Mộng Thu - Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Đồng Tháp.

Tóm tắt

     Bùn lắng từ hệ thống xử lý nước thải thủy sản được thu gom và xử lý bằng phương pháp ủ compost kỵ khí đã được nghiên cứu. Thí nghiệm thực hiện có ba nghiệm thức là C/N=25/1, C/N=30/1 và C/N=35/1 với ba lần lặp lại. Thời gian trung bình để khối ủ của ba nghiệm thức thành thục khoảng 12 tuần, nhiệt độ của các khối ủ dao động từ 29 – 33,9 oC, lượng biogas sản sinh cao nhất khoảng 663 lít ở nghiệm thức C/N=30/1, hàm lượng nitơ hữu cơ là 2,28 – 2,55%N và hàm lượng lân tổng số là 1,42 – 2,07%P2O5. Mặc dù phương pháp kỵ khí đòi hỏi thời gian ủ kéo dài và hiệu suất tiêu diệt mầm bệnh không cao, nhưng đây là giải pháp tận dụng bùn thải hữu cơ để tạo nguồn năng lượng sinh học (biogas) và lượng phân hữu cơ cho sản xuất nông nghiệp. Theo kết quả nghiên cứu, nghiệm thức C/N=30/1 là thích hợp để ứng dụng vào xử lý chất thải hữu cơ.

Từ khóa: Bùn lắng, phân compost, biogas, ủ compost kỵ khí.

Summary

    Sludge from aquaculture-wastewater treatment system is collected and treated by anaerobic composting method. The experiments were conducted by three treatments (C/N=25/1, C/N=30/1 and C/N=35/1) and replicated three times. In anaerobic condition of the temperature at 29-33.9 0C within about 12 weeks, the highest volume of biogas was about 663 liters at treatment C/N=30/1, the organic nitrogen fluctuated from 2.28 to 2.55%N and the total phosphor was 1.42 – 2.07 %P2O5. Although anaerobic method is time consuming and the efficiency of treating pathogens is lower than aerobic one, this is a good way to make use of organic sludge to produce biogas and organic fertilizer for agro-production. The result showed that treatment C/N=30/1 was the suitable one to apply in organic waste treatment.

Key words: sludge, compost fertilizer, biogas, anaerobic compost.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
32 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1267679
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
362
2112
8387
1252501
25895
75755
1267679

Your IP: 35.172.203.87
Server Time: 2021-09-25 03:40:34

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC