Mục lục Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp Số 12 (4/2015)

 NGHIÊN CỨU

1. Phạm Minh Giản, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phan Hồng Phúc. Nghiên cứu chức năng và năng lực của hiệu trưởng trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay

Bối cảnh kinh tế - xã hội của thế giới có nhiều thay đổi đã tác động lớn đến giáo dục của mỗi quốc gia. Chức năng của nhà trường, của người hiệu trưởng cũng cần có những đáp ứng trong thời kỳ mới. Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả trình bày ba chức năng của người hiệu trưởng trường trung học phổ thông ở Việt Nam hiện nay; từ đó xác định nhữngcông việc cần làm và năng lực cần có của người hiệu trưởng để thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục của nhà trường.

2. Võ Nguyên Du. Năng lực nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay

Bài viết đề cập các cơ sở, phương thức, mô hình đào tạo nhà giáo. Hệ thống năng lực nghề nghiệp của nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Những vấn đề cơ bản trong đào tạo và rèn luyện năng lực nhà giáo. Những việc làm cụ thể của cơ sở đào tạo sư phạm, cơ quan quản lý giáo dục và nhà trường phổ thông trong đào tạo và rèn luyện năng lực nhà giáo.

3. Phan Anh Hùng, Phùng Đình Mẫn. Biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Giáo dục tiểu học là nền tảng của giáo dục phổ thông. Vì thế, việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục của bậc học này một cách khách quan, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay trước bối cảnh, thời cơ và thách thức của giáo dục Việt Nam nói chung, của tỉnh Lâm Đồng và huyện Lạc Dương nói riêng từ nay đến năm 2020 là điều cấp thiết. Bài báo đề xuất 5 biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học của địa phương Lạc Dương góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước ta hiện nay.

4. Huỳnh Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Phượng. Phương pháp thu thập và xử lý thông tin học tập của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Đồng Tháp

Hệ thống phương pháp thu thập và xử lý thông tin học tập của sinh viên cần sử dụng theo quy trình khoa học, kỹ thuật hiệu quả là quan sát, lắng nghe, đọc, hỏi, phân tích, tổng hợp, phân loại, phán đoán, suy luận, thống kê… Sinh viên ngành Giáo dục tiểu học chưa biết sử dụng, phối hợp các phương pháp thu thập và xử lý thông tin; quy trình, kỹ thuật sử dụng còn hạn chế nên thông tin thu được chưa nhiều, thiếu những thông tin hiện đại, chưa có giá trị cao phục vụ học tập. Trường Đại học Đồng Tháp cần đổi mới quá trình đào tạo, bồi dưỡng để giúp sinh viên tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phương pháp thu thập thông tin học tập đạt hiệu quả.

5. Phạm Việt Thanh. Nghiên cứu ứng dụng các bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật di chuyển cho nam sinh viên chuyên sâu cầu lông Trường Đại học Đồng Tháp

Qua nghiên cứu đã lựa chọn được 4 bài tập đánh giá năng lực di chuyển của nam sinh viên chuyên sâu cầu lông có đủ độ tin cậy và tính thông báo. Từ đó ứng dụng được các bài tập đã lựa chọn vào việc nâng cao hiệu quả kỹ thuật di chuyển cho nam sinh viên chuyên sâu cầu lông Trường Đại học Đồng Tháp mang lại kết quả tốt.

6. Hồ Thị Thu Hà. Thời gian trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975

Ở truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975, thời gian được biểu hiện dưới dạng thời gian trần thuật bị đảo lộn, thời gian đồng hiện và thời gian trần thuật tuyến tính có biến hóa. Trong đó, sự phối hợp, đan xen trong thời gian truyện là đặc điểm nổi bật của truyện ngắn Nguyễn Khải giai đoạn này, đem đến tính hiện đại cho truyện. Việc xử lí thời gian trần thuật cho thấy sự vận động trong nghệ thuật trần thuật của truyện ngắn Nguyễn Khải, thấy sức trẻ, sự nhanh nhạy trong ngòi bút của ông khi tiếp cận với cái mới. Sự tiếp nối và tiếp cận ấy chịu sự chi phối của một ngòi bút đầy bản lĩnh, làm nên một phong cách riêng, không trùng lặp với bất cứ ai.

7. Nguyễn Phan Phương Uyên. Lời đối thoại và độc thoại nội tâm của nhân vật trong truyện ngắn Trang Thế Hy

Nghệ thuật sử dụng lời đối thoại và độc thoại nội tâm là một trong những phương diện đặc sắc của truyện ngắn Trang Thế Hy. Với việc sử dụng khéo léo lời độc thoại nội tâm, Trang Thế Hy đã khắc họa thế giới nhân vật với những cung bậc cảm xúc, diễn biến tâm lí đời thường nhưng được phát hiện ở những góc độ hết sức tinh tế, độc đáo, giàu triết lí. Đặc biệt với cách tổ chức linh hoạt, phong phú, lời đối thoại đầy màu sắc, nhà văn đã giúp người đọc cảm thụ một cách trọn vẹn về nhân vật từ nhiều góc nhìn khác nhau. Tìm hiểu cách thức thể hiện và hiệu quả mang lại từ lời độc thoại nội tâm, lời đối thoại của nhân vật  là một trong những cách chúng tôi  tiếp cận để làm rõ hơn đặc điểm phong cách nghệ thuật truyện ngắn Trang Thế Hy.

8. Kiều Văn Tu. Giáo dục công tác xã hội theo chuẩn đầu ra

Giáo dục công tác xã hội theo chuẩn đầu ra là một phương pháp tiếp cận theo hướng quan tâm đến kết quả đầu ra của chương trình đào tạo. Phương pháp tiếp cận này là nhằm đảm bảo sinh viên có khả năng thể hiện sự tích hợp và ứng dụng các năng lực trong thực hành với các cá nhân, các gia đình, các nhóm và các cộng đồng. Có 9 chuẩn đầu ra liên quan chặt chẽ với nhau. Mỗi chuẩn đầu ra được thể hiện bằng cách thực hiện các hành vi thực hành dựa trên các kiến thức, các giá trị, các kỹ năng và tiến trình nhận thức chủ quan của mỗi cá nhân.

9. Trần Kim Ngọc. Bồi dưỡng kiến thức về biến đổi sinh lý tuổi dậy thì và an toàn tình dục cho học sinh trung học cơ sở (Qua khảo sát tại Trường Trung học cơ sở Thống Linh, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Trước tỉ lệ nạo phá thai, mang thai ngoài ý muốn ở thanh thiếu niên tăng cao, việc giáo dục kiến thức giới tính và tình dục an toàn ở học sinh, sinh viên đang được sự quan tâm của toàn xã hội. Tuy nhiên, việc giáo dục những nội dung này ở học sinh trung học cơ sở vẫn chưa được thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ và thích hợp. Kiến thức về biến đổi sinh lí tuổi dậy thì và tình dục an toàn ở các em còn nhiều hạn chế, trong khi các em đang trong giai đoạn chịu sự biến đổi dữ dội về tâm, sinh lí của tuổi dậy thì và đã bắt đầu rung động trước bạn khác giới. Bài viết xin giới thiệu kết quả từ cuộc khảo sát về kiến thức biến đổi sinh lí tuổi dậy thì và tình dục an toàn ở học sinh Trường Trung học cơ sở Thống Linh, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

10. Dương Thị Ngọc Minh. Giá trị lịch sử - văn hóa của nghệ thuật kiến trúc dân gian Đồng Tháp

Kiến trúc dân gian Đồng Tháp ra đời và phát triển gắn với quá trình đấu tranh sinh tồn, sinh cơ lập nghiệp của người dân Đồng Tháp. Ngoài giá trị nghệ thuật, các công trình kiến trúc còn là những thành tựu vật chất mang hơi thở của thời đại, phản ánh quá trình khai phá, chinh phục và thích ứng với môi trường tự nhiên;phản ánh những triết lý tôn giáo và tư tưởng của phương Đông cũng như sự giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc. Theo thời gian, nghệ thuật kiến trúc dân gian ngày càng được bổ sung những nhân tố mới và nâng tầm giá trị để thích ứng với xu thế phát triển của lịch sử và sự vận động, biến đổi của văn hóa, trở thành những di sản mang tính nghệ thuật cao của cư dân Đồng Tháp.

11. Hoàng Thị Quyên. Vai trò của Phật giáo Nam tông với đời sống của người Khmer Nam bộ

Bài viết tập trung mô tả niềm tin, thực hành tôn giáo (Phật giáo Nam tông), từ đó chỉ ra vai trò của Phật giáo Nam tông trong đời sống của người Khmer Nam Bộ. Với người Khmer, triết lý đạo Phật trở thành tư tưởng chủ đạo trong ý thức hệ, nó tác động sâu sắc đến tính cách, lối sống của con người nơi đây. Các sự kiện mang ý nghĩa lịch sử trong cuộc đời của một người Khmer từ khi sinh ra, lớn lên, đi tu, cưới vợ, lấy chồng và mất đi, tất cả đều được tổ chức theo những tập tục riêng, ít nhiều mang màu sắc Phật giáo. Ngôi chùa có vị trí, vai trò đặc biệt đối với cộng đồng này.

12. Võ Phan Thu Ngân. Cấu trúc nội dung văn bản quảng cáo của các trường đại học trong và ngoài nước

Bài viết này là để so sánh, đối chiếu cấu trúc thể loại được sử dụng trong những mẫu quảng cáo giới thiệu chung về các trường đại học ở nước Anh và Việt Nam thông qua 20 mẫu quảng cáo dưới dạng chào mừng, giới thiệu, tổng quan hay thư của lãnh đạo trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy những khác biệt trong cấu trúc thể loại và chiến lược quảng cáo của hai nhóm đối tượng. Qua đó đề xuất những giải pháp để các trường đại học và tổ chức giáo dục xây dựng văn bản quảng cáo phục vụ đối tượng mục tiêu của họ.

13. Trần Lê Nam. Đa tạp con f-cực tiểu và định lý kiểu Bernstein trong không gian tích

Trong bài báo này, chúng tôi xây dựng các khái niệm -vectơ độ cong trung bình và đa tạp con -cực tiểu. Từ đó, chúng tôi chứng minh rằng đồ thị -cực tiểu toàn phần của một hàm khả vi đạt cực trị tại một điểm trong không gian phải là một mặt phẳng.

14. Nguyễn Trung Hiếu. Định lý điểm bất động với điều kiện co hữu tỉ trong không gian mêtric chữ nhật sắp thứ tự

Trong bài báo này, chúng tôi thiết lập và chứng minh một số định lí điểm bất động với điều kiện co hữu tỉ trong không gian mêtric chữ nhật sắp thứ tự. Các kết quả này là sự mở rộng của các kết quả trong [4], [8]. Đồng thời, chúng tôi xây dựng ví dụ minh họa cho kết quả đạt được.

15. Bùi Văn Thắng, Nguyễn Thị Lệ Vân. Ảnh hưởng nồng độ cetyl trimetylamoni bromua đến cấu trúc vật liệu bentonit hữu cơ

Sự thay đổi tính chất bề mặt của sét bentonit biến tính bởi cetyl trimetylamoni bromua được khảo sát bằng phương pháp XRD thể hiện qua sự thay đổi khoảng cách lớp cơ bản. Khoảng cách lớp cơ bản d tăng khi nồng độ tác nhân tăng, hai kiểu sắp xếp mạch ankyl ở lớp xen giữa của bentonit được đề xuất. Sự mất khối lượng của bentonit biến tính xảy ra trong 4 giai đoạn: (i) giai đoạn mất khối lượng đầu tiên là do mất nước hấp phụ và nước hiđrat cation kim loại; (ii) giai đoạn mất khối lượng thứ hai là do sự phân huỷ của tác nhân hoạt động bề mặt; (iii) giai đoạn mất khối lượng thứ ba quy gán cho sự mất nhóm OH của lớp sét bentonit và (iv) giai đoạn mất khối lượng thứ tư là do sự oxi hoá hợp chất còn dư sinh ra CO2.

16. Hồ Sỹ Linh. Xác định đồng thời sắt và đồng bằng phương pháp von - ampe hòa tan trên điện cực biến tính hữu cơ

Phương pháp mới xác định đồng thời sắt và đồng trên điện cực biến tính hữu cơ cho kết quả tốt. Phép đo von-ampe được tiến hành ở các điều kiện tối ưu: dung dịch nền EDTA 0,02M; pH = 3 – 4; thế điện phân làm giàu -1,0V; thời gian điện phân làm giàu 30s. Khoảng xác định sắt trong nước là 0,5 – 60 mg/l và của đồng là 0,03 – 40 mg/l.

Ý KIẾN TRAO ĐỔI

17. Nguyễn Hữu Gọn. Quản lý khoa học và công nghệ ở trường đại học

Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định “Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nhanh, bền vững đất nước”, Nghiên cứu khoa học có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo dục đại học vì không những góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. Với tầm quan trọng như vậy, chúng tôi đã nghiên cứu nêu lên sự cần thiết phải quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở trường đại học và đề xuất một số biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ở trường đại học ngày càng hiệu quả hơn.

18. Phan Xuân Cường. Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. Việc thu hút nguồn vốn FDI góp phần tạo nguồn vốn đầu tư thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế và giúp nước ta tiếp cận với thị trường thế giới.

19. Hồ Xuân Quang, Hoàng Việt Trung. Vận dụng luận điểm của C. Mác – V. Lênin về vấn đề ruộng đất và sở hữu ruộng đất trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

Từ những luận điểm của C. Mác – V. Lênin về vấn đề ruộng đất và sở hữu ruộng đất trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta vận dụng linh hoạt và sáng tạo vào thực tiễn đất nước. Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX đến nay đã có nhiều chính sách về ruộng đất và sở hữu ruộng đất được Đảng thông qua, góp phần mở ra hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở nước ta.

20. Phạm Trọng Thư. Phương pháp sử dụng đường thẳng tiếp tuyến chứng minh bất đẳng thức

Bài viết giới thiệu phương pháp sử dụng đường thẳng tiếp tuyến trong chứng minh bất đẳng thức và các ví dụ minh họa tiêu biểu.

 

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
9 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1116179
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
111
1052
4111
1102723
23192
40384
1116179

Your IP: 44.192.253.106
Server Time: 2021-06-17 03:35:54

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

Hoạt động Công Đoàn

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC