BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG
CHO SINH VIÊN NỘI TRÚ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ

Lê Thủy Tiên - Trường Cao đẳng Cần Thơ 

Tóm tắt

    Giáo dục kỹ năng sống là một trong những nội dung quan trọng giáo dục toàn diện sinh viên. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên nội trú tại Trường Cao đẳng Cần Thơ. Bài viết đề xuất biện pháp: Cải tiến các loại hình hoạt động ngoại khóa cho sinh viên nội trú; Tăng cường lồng ghép giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động học tập trên lớp; Đẩy mạnh phối hợp giữa các Phòng, Khoa, tổ chức đoàn thể và Ban quản lý ký túc xá về hoạt động giáo dục kỹ năng sống.
     Từ khóa: Giáo dục, kỹ năng sống, sinh viên nội trú, trường cao đẳng.

MEASURES OF LIFE SKILLS EDUCATION FOR BOARDING STUDENTS
AT CAN THO COLLEGE

Summary

    Life skills education is one of the most important components of comprehensive education for students. Based on theoretical research and current life skills education for boarding students at Can Tho College, this paper suggests the measures as follows: Improve the types of extracurricular activities for those students; Incorporate life skills education into regular classroom activities; Strengthen coordinations among departments, faculties, student units and dormitory management board on life skills education.
     Keywords: Education, life skills, boarding students, college. 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
17 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1267749
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
432
2112
8457
1252501
25965
75755
1267749

Your IP: 35.172.203.87
Server Time: 2021-09-25 04:39:23

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC