VẤN ĐỀ CẢI CÁCH, XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI TRONG CÁC
PHONG TRÀO DUY TÂN Ở CHÂU Á (NHẬT BẢN, TRUNG QUỐC, THÁI LAN) THỜI CẬN ĐẠI

 

Lê Thị Anh Đào

 

Tóm tắt

       Ba công cuộc duy tân, cải cách ở châu Á (Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc) vào nửa sau thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã làm thay đổi căn bản sức mạnh, vị trí của các nước đó. Đặc biệt, một trong những nội dung cải cách quan trọng của Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc, đó là cải cách quân đội đã góp phần tạo nên sức mạnh quốc gia, làm tăng khả năng phòng thủ cũng như đối mặt với các nước phương Tây. Tuy các biện pháp cải cách, xây dựng quân đội của mỗi nước có những điểm khác nhau và kết quả khác nhau, nhưng nhìn chung đây là một sự thay đổi lớn về tầm nhìn cũng như xác định rõ vai trò quan trọng của quân đội trong việc duy trì và bảo vệ an ninh, chủ quyền của dân tộc. Cải cách và xây dựng quân đội ở ba nước được xem là một trong những nhân tố tạo nên sức mạnh nội lực, góp phần đưa đến việc gìn giữ nền độc lập của Nhật Bản, Thái Lan lúc bấy giờ.
       Từ khóa: Cải cách quân đội, duy tân, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc.

REFORMING AND MILITARY BUILDING DURING INNOVATION MOVEMENTS
IN ASIA (JAPAN, CHINA, THAILAND), EARLY MODERN TIMES

Summary

        Three reforms in Asia (Japan, Thailand and China) in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries fundamentally changed the strength and position of these countries. One of their major reforms was in particular that of the military helping increase their national strength, defense and ability to confront Western countries. Although the reforms, the military development in each of the three countries were different in formats and results, they shared a significant change in vision as well as a clear definition of the military’s important role in maintaining and protecting the security and sovereignty of the nation. The reform and building of the military in the three countries is considered to be one of the factors contributing to the internal strength, leading to having preserved Japan’s and Thailand’s independence at that time.
       Keywords: Military reform, revolution, Japan, Thailand, China.

 

   

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
22 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1267728
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
411
2112
8436
1252501
25944
75755
1267728

Your IP: 35.172.203.87
Server Time: 2021-09-25 04:20:56

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC