ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM CỔ ĐIỂN 
TRONG PHÂN TÍCH CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Bích Như - Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

Tóm tắt

       Bài viết báo cáo kết quả nghiên cứu và vận dụng Lý thuyết trắc nghiệm cổ điển trong phân tích câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Phương pháp thống kê toán học được sử dụng để phân tích một bộ đề trắc nghiệm khách quan 30 câu hỏi với 85 bài làm của sinh viên. Kết quả cho thấy lý thuyết này có thể được vận dụng để phân tích các thông số của câu hỏi trắc nghiệm như độ khó, độ phân biệt, chất lượng của các phương án nhiễu… Các thông số này đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa và nâng cao dần chất lượng của các câu hỏi thi. Việc sử dụng các câu hỏi đã được chuẩn hóa giúp cho hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong nhà trường được chính xác, khách quan và công bằng hơn.
     Từ khóa: Lý thuyết trắc nghiệm cổ điển, câu hỏi trắc nghiệm khách quan, đánh giá kết quả học tập.

USING CLASSICAL TEST THEORY TO ANALYZE
MULTIPLE – CHOICE QUESTIONS

Summary

     The article reports the result of using Classical Test Theory to analyze multiple – choice questions. The statistical method was used to examine an already-used test of 30 items with 85 student responses. The findings indicate that Classical Test Theory can be used to analyze test item parameters such as item difficulty, item discrimination, and distractor quality. These test item parameters play an important role in standardizing and enhancing the quality of multiple – choice questions. Standardized tests ensure the accuracy, objectiveness and fairness in assessing student learning outcomes.
    Keywords: Classical Test Theory, multiple-choice questions, assessing student learning outcomes.

   

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
26 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1267662
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
345
2112
8370
1252501
25878
75755
1267662

Your IP: 35.172.203.87
Server Time: 2021-09-25 03:32:03

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC