ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ OZONE VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN
 ĐẾN SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ ĐẶC TÍNH
CỦA TRÁI CAM SÀNH (Citrus nobilis var. Typicar) SAU THU HOẠCH

 

Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Mai Hạnh

 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá tác động của khí ozone và thời gian bảo quản đến sự thay đổi một số đặc tính của trái cam Sành (Citrus nobilis var. Typicar) sau thu hoạch. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, 2 nhân tố (phương pháp xử lý ozone và  thời gian bảo quản), với 6 lần lặp lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy xử lý khí ozone với nồng độ 1,3 ppm làm chậm sự thay đổi màu sắc của vỏ trái, màu sắc và trị số pH dịch trái. Màu sắc vỏ trái, màu sắc dịch trái, hàm lượng vitamin C, hàm lượng nước trong vỏ và thịt trái giảm theo thời gian bảo quản.

      Từ Khóa: Cam Sành, khí ozone, thời gian bảo quản.

EFFECTS OF GASEOUS OZONE EXPOSURE AND STORAGE DURATION
ON POST-HARVEST CHARACTERISTICS OF Citrus nobilis var. Typicar

Summary

    This research aimed to evaluate effects of gaseous ozone and storage duration on the change of some characteristics of post-harvest Citrus nobilis var. Typicar. The experiment took a Randomized Complete Design with two independent variables (ozone treatment and storage duration) and 6 replications. The results showed that the 1.3 ppm ozone treatment delayed the change of the pericarp color, color and pH of fruit juice. Rind color, fruit juice color, vitamin C content, rind and pulp liquid decreased over the storage duration.
     Keywords: Citrus nobilis var. Typicar, ozone, storage duration.

 

    

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
68 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1267644
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
327
2112
8352
1252501
25860
75755
1267644

Your IP: 35.172.203.87
Server Time: 2021-09-25 03:22:03

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC