HỘI ĐUA BÒ BẢY NÚI CỦA NGƯỜI KHMER Ở AN GIANG:
TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI

Lâm Thị Mai Sương Tú - Trường Đại học An Giang

Tóm tắt

    Hội đua bò là một trong những nét văn hóa đặc sắc của người Khmer An Giang được hình thành do những đặc trưng về địa lý tự nhiên kết hợp với đặc trưng văn hóa bản địa. Qua thời gian, Hội đua bò dần chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Khmer. Đã có nhiều tác giả nghiên cứu về lịch sử hình thành của Hội đua bò cũng như vai trò của Hội trong đời sống của người Khmer, tuy nhiên đi sâu vào phân tích sự biến đổi giữa truyền thống và hiện đại thì hầu như chưa có. Bài viết làm rõ nguồn gốc của Hội đua bò bắt nguồn từ trò chơi dân gian có liên quan đến truyền thống canh tác lúa nước của người Khmer với hai hình thức đua phổ biến là đua trên đường và đua trên ruộng. Qua hoạt động đua bò, người Khmer có dịp vui chơi, hội họp cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi bò, thuần dưỡng và huấn luyện bò, đây cũng là ý nghĩa của Hội đua bò trong đời sống tinh thần của người Khmer ở An Giang. Cùng với sự phát triển của xã hội, Hội đua bò của người Khmer đã có những biến đổi trong những năm gần đây. Những biến đổi này đã phần nào ảnh hưởng đến các giá trị truyền thống của Hội, đồng thời cũng tác động đến đời sống tinh thần của cộng đồng. Trong giới hạn bài viết, người viết đưa ra một số nhận định về sự biến đổi của Hội hiện nay so với truyền thống trên phương diện tích cực và tiêu cực, từ đó góp phần định hướng bảo tồn và phát huy các giá trị của Hội.
     Từ khóa: Đua bò, lễ hội, Khmer, Bảy Núi, An Giang.

BAY NUI OX RACING FESTIVAL OF KHMER PEOPLE IN AN GIANG:
TRADITION AND CHANGES

Summary

    Ox racing is one of the unique cultural characteristics of Khmer people in An Giang, which came into being from combining local geography and culture. Over time, the festival plays an important role in the Khmer’s spritual life. Many previous studies have investigated the festival’s history and its part in the Khmer’s life. However, virtually no work addresses the shift from traditional to modern. This paper is to clarify that the festival originated from folk game associated with the people’s rice farming. It has two common formats of road racing and field-racing. Also, the festival provides opportunity for the people to have fun, share experiences in rearing and cultivating oxes, which signifies the values of the Khmer’s festival in An Giang. In recent years, this festival has changed together with social developments. The changes have partly impacted the festival’s traditional values and the people’s spiritual life as well. This paper discusses these changes in comparison to the traditional ones, both the positive and the negative aspects. Thereby, it proposes methods preserving and developing the festival’s values.
      Keywords: Ox racing, festival, Khmer, Bay Nui, An Giang.

 

     

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
20 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1267781
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
464
2112
8489
1252501
25997
75755
1267781

Your IP: 35.172.203.87
Server Time: 2021-09-25 05:05:18

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC