SPECIESDIVERSITY AND DISTRIBUTION OF AMPHIBIANS

AND REPTILES IN TRAM CHIM NATIONAL PARK

– DONG THAP PROVINCE

 

Tran Thi Anh Thu1* and Lam Quang Ngon2

1School of Education, Can Tho University

2Post – graduate student, College of Natural Sciences, Can Tho University

 *Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 20/04/2020; Received in revised form: 22/05/2020; Accepted: 22/06/2020

Abstract

This survey recorded 40 amphibian and reptile species belonging to 32 genera, 16 families and 3 orders distributing in Tram Chim National Park. The diverse families were Dicroglossidae (3 genera, 4 species) and Homalopsidae (3 genera 8 species). Two amphibian and 17 reptile species were added to Tram Chim National Park checklist. There were six rare and endangered species listed in Vietnam's Red Book, IUCN Red List, Decree 06 of the Government, and CITES. Three species including Occidozyga lima, Hylarana erythraea and Enhydris enhydris distributed widely throughout the survey region. The obtained data can be used to evaluate biodiversity level in Tram Chim National Park adapting climate change.  

Keywords: Amphibian and reptile, diversity of species, distribution, Tram Chim National Park - Dong Thap province.

---------------------------------------------------------------------------

 

ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ

CỦA LƯỠNG CƯ BÒ SÁT Ở VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM-ĐỒNG THÁP

 

Trần Thị Anh Thư1* và Lâm Quang Ngôn2

1Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

2Học viên cao học, Khoa Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ

*Tác giả liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 20/04/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 22/05/2020; Ngày duyệt đăng: 22/06/2020

Tóm tắt

Khảo sát đã ghi nhận 40 loài lưỡng cư bò sát thuộc 32 giống, 16 họ và 3 bộ phân bố ở Vườn Quốc gia Tràm Chim. Hai họ có thành phần giống loài đa dạng gồm Dicroglossidae (3 giống, 04 loài) và Homalopsidae (3 giống, 08 loài). Đề tài đã bổ sung 02 loài lưỡng cư và 17 loài bò sát cho khu vực nghiên cứu. Có 06 loài lưỡng cư bò sát quý hiếm bị đe dọa ở các mức độ khác nhau theo Sách Đỏ Việt Nam, Danh lục Đỏ Thế giới, Nghị định 06 của Chính phủ và Công ước CITES. Loài Occidozyga lima, Hylarana erythraea và Enhydris enhydris phân bố ở hầu hết các sinh cảnh trong khu vực nghiên cứu. Kết quả đề tài góp phần đánh giá độ đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Tràm Chim trong sự thích ứng với biến đổi khí hậu.

Từ khóa: Đa dạng loài, đặc điểm phân bố, lưỡng cư và bò sát, quý hiếm, Vườn Quốc gia Tràm Chim.

 

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.9.5.2020.820    

 

Số tạp chí đã xuất bản

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
48 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

2356174
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
278
1551
7458
2334976
1829
45092
2356174

Your IP: 18.207.240.77
Server Time: 2023-06-02 03:22:49

Thông tin Khoa học & ĐT

Thông báo

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC