THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TRONG MÔN SINH HỌC TẠI

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Thanh Thảo* và Nguyễn Trọng Hồng Phúc

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

*Tác giả liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sửa bài bài báo

Ngày nhận: 08/12/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 17/01/2021; Ngày duyệt đăng: 08/02/2021

Tóm tắt

Bài báo tóm tắt thực trạng giảng dạy thực hành môn Sinh học tại các trường trung học phổ thông ở Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu được tiến hành trên 108 giáo viên Sinh học (76,19% nữ, 23,81% nam) thuộc ba khối 10, 11, 12 từ 86 trường và sử dụng bảng câu hỏi. Kết quả cho thấy 98,15% giáo viên khảo sát có dạy thực hành và trên 90% các giáo viên cho biết giảng dạy thực hành được quy định bắt buộc tại trường mình. Trong số các giáo viên khảo sát, có trên 2/3 giáo viên đã từng được tham gia các khóa tập huấn về thực hành. Về các chủ đề Sinh học được đưa vào giảng dạy thực hành, 100% các chủ đề thực hành của lớp 10, 11 và 12 đều được các giáo viên lựa chọn, trong đó các chủ đề lớp 10 và 11 được dạy với tỉ lệ cao hơn của lớp 12. Hầu hết các giáo viên đều cho rằng giảng dạy thực hành môn Sinh học có vai trò quan trọng đối với học sinh. Về các khó khăn, các giáo viên cho rằng việc thiếu cơ sở vật chất, thiếu tài liệu tham khảo, thiếu kinh phí và áp lực công việc cao là các khó khăn hàng đầu. Song song đó, các giáo viên cũng mong muốn được hỗ trợ về cơ sở vật chất và nguồn tài liệu tham khảo trực quan để nâng cao năng lực giảng dạy. Nghiên cứu này cung cấp nguồn thông tin có giá trị tham khảo cao nhằm phát triển các chính sách đổi mới giáo dục theo hướng chú trọng hoạt động thực hành trong giảng dạy môn Sinh học.

Từ khoá: Giáo viên, khảo sát, sinh học, thực hành.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURRENT SITUATION OF TEACHING PRACTICES IN BIOLOGY AMONG HIGH SCHOOLS

IN THE MEKONG DELTA AND HO CHI MINH CITY

Tran Thanh Thao* and Nguyen Trong Hong Phuc

School of Education, Can Tho University

*Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Recieved: 08/12/2020; Received in revised form: 17/01/2021; Accepted: 08/02/2021

Abstract

This paper summarized the current situation of teaching practices in Biology among high schools in the Mekong Delta and Ho Chi Minh city. The study involved 180 Biology teachers (76.19% females, 23.81% males) of grade 10, 11 and 12 from 86 high schools through questionaires. The results showed that 98.15% of the surveyed teachers did teach practices in this subject and over 90% reported that this type of instruction was compulsory at their schools. Among them, more than two thirds had ever attended workshops related to teaching practices. Regarding Biology themes to be taught at schools, all the themes taught at the three grades were selected by the teachers themselves, in which the themes of grade 10 and 11 were selected more than those of grade 12. Most of the teachers considered practices were essential in Biology teaching. However, they addressed major obstacles of insufficient facility, subject references, budget, and workloads. Also, they showed their expectations to be supported with facility and visual teaching materials for instructional improvement. These results are significant to developing policies for an educational reform in prioritizing practices in the teaching of Biology. 

Keywords: Biology, practices, survey, teachers.

 

 DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.10.2.2021.851

 

Số tạp chí đã xuất bản

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
76 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

2356064
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
168
1551
7348
2334976
1719
45092
2356064

Your IP: 18.207.240.77
Server Time: 2023-06-02 02:37:19

Thông tin Khoa học & ĐT

Thông báo

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC